Witamy na stronie Pięczkowa
Na Forum
Najnowsze Tematy
explore these types ...
Pictures from venere...
Mature galleries
Pictures from collec...
ZODIAC AMBER SIGN Re...
Najciekawsze Tematy
Powitanie użytkow... [10]
70 ROCZNICA POWST... [2]
explore these typ... [0]
Pictures from ven... [0]
Mature galleries [0]
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 58
Najnowszy Użytkownik: kancelariaszuster
Nawigacja
Strona Główna
Artykuły
Download
Forum
Kontakt
Szukaj
Archiwum
Archeologia
Historia Wsi
OSP Pięczkowo
KS Pięczkowo
Zespół Szkół
Tośtoki
Tradycje
Położenie
Żyli Tutaj
Kaplica
Z kart historii
Sokoły
Stare mapy
Caffe Grandos
Las Borek
Ciekawe miejsca
Dom Gajowego
Kapliczki i Krzyże
Straż Pięczkowo
Starorzecze warty
Wieża w lesie
Wiatrak Kozlak
Inne materiały
Ważne telefony
Zorza Polarna
o mnie...
Linki stron
www.pieczkowo.straz24.pl www.zspieczkowo.edupage.org www.zswp.neostrada.pl www.nk.pl/profile/13840389
http://pl.wikipedia.org/wiki/Felicjan_Andrzejczak
www.egzoptaki.republika.pl
www.gmet.ubf.pl www.olgierdlewandowski.pl
Film o naszej wsi :)
Muzyka
Historia Wsi

Pięczkowo - do rozbiorów wchodziło w skład klucz sołeckiego dóbr biskupów poznańskich.W XIX wieku do majątku gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Wielu mieszkańców tej miejscowości uczestniczyło w powstaniach narodowo-wyzwoleńczych, m.in. w Wiośnie Ludów i Powstaniach Wielkopolskich.

W okresie "kulturkampfu", 4 marca 1888 roku odbył się tu wiec w obronie języka polskiego, z udziałem przeszło 600 osób.
Z Pięczkowa pochodził Antoni Banaszak (1881- 1932), adwokat, działacz narodowy i polityczny, senator, i marszałek sejmiku województwa w Poznaniu.

W czasie drugiej wojny światowej Niemcy stracili dwóch mieszkańców Pięczkowa poprzez powieszenie na oczach wszystkich mieszkańców wsi zwołanych siłą. Stanisław Dudziak i Wojciech Gwizdała zostali straceni za pomoc jeńcom radzieckim. Po wojnie ku czci poległych mieszkańców Pięczkowa postawiono dwa pomniki: pierwszy nieupamiętniający Stanisława Dudziaka i Wojciecha Gwizdałę oraz drugi ku czci powstańców wielkopolskich i żołnierzy walczących o niepodległość Polski; na niskim cokole z datą 1920 wznosi się kwadratowy słup zwieńczony orłem z rozpostartymi skrzydłami. Po bokach słupa wypisano 41 nazwisk mieszkańców wsi poległych w czasie i wojny światowej oraz sześciu osób które zginęły w powstaniu wielkopolskim. Wokół pomnika rozmieszczone są słupy z kulami, a nich wyryte nazwiska: Mickiewicz, Kościuszko, Słowacki, Dąbrowski. Pomnik odsłonięto w 1920 roku, został zniszczony w czasie okupacji, odbudowany i odsłonięty ponownie 27 grudnia 1986 roku

. Swoistą ciekawostką jest fakt, że z nieistniejącej studzienki przy ul. Studziennej 7 pił wodę Adam Mickiewicz. Wieś jest dość rozległa, wielodrożna o chaotycznym układzie przestrzennym, który wykształcił się na płd. od dzisiejszej ulicy Szkolnej.

Liczy sobie 1260 mieszkańców i podzielona jest na dzielnice: Błonie, Glinki, Górki, Gadki, Górka Reimana i Kikusz. Od dnia 1.05.1994 roku we wsi wprowadzone zostały nazwy ulic. Pięczkowo posiada piękną przeszłość historyczną.

Na temat powstania Pięczkowa istnieje kilka legend. Jedna z nich (odtworzona na podstawie kroniki szkolnej prowadzonej od 1924 roku) złośi że było ono prawdopodobnie miastem. Obok niego płyneła starym korytem Warta. Wokoło rozciągały się bagna a pózniej lotny piasek. Miasteczko to, czy miasto nawiedziła straszna klęska. Najprawdopodobniej była to powódz spowodowana silnym wylewem Warty płynącej jeszcze wówczas starym łożyskiem. Mieszkańcy tego miasta nie chcąc sie narazić powtórnie na klęske, przenieśli się na drugą strone rzeki i tam założyli Nowe Miasto (obecne po dziś dzień). Pięcioro ludzi zostało jednak na tej ziemi, byli oni kowalami, a osadę przez nich założoną nazwano Pięczkowem.

Inna legenda głosi, że była to osada w pobliżu której były przez więzniów karczowane pieńki. Zaś Stanisław Kozirowski - historyk twierdzi , że uzasadnienia należy szukać od nazwiska Pieńczek lub Pęczek. Wzmianki o Pięczkowie podał też E. Callier, który pisze, że około roku 1564 było w tej wsi 16 kmieci siedzących na 8 łanach, którzy składali czynsz i różne daniny biskupom poznańskim, ponieważ wieś ta do nich należała. Były tam wówczas 2 karczmy i stał folwark biskupi.

Przed ponad 100 laty ludność Pięczkowa chodziła po pańszczyznę do Winnogóry i innych wsi, co zachowało się jeszcze w pamięci starszych ludzi.

Prowadził tędy stary trakt; stąd można się było przeprawić przez tzw. kordon do Kongresówki. W związku z tym wieś była przystanią dla wybitnych podróżnych jak: Tadeusz Kościuszko, Henryk Dąbrowski, Adam Mickiewicz, Julian Ursyn Niemcewicz, Wincenty Pol.

Pięczkowo posiada kaplicę przycmentarną, ma swój cmentarz położony na północy wsi. Założono go dopiero w 1924 roku na gruncie kupionym od Kazimierza Ignaszaka z Witowa. Przedtem zwłoki wożono przez Warte na cmentarz do Dębna/ wsi kościelnej leżącej na lewym brzegu Warty.

Elektryfikacja wsi nastąpiła w listopadzie 1948 roku. Powojnie wybudowano świetlicę/ stałe miejsce prób zespołu Tośtoki/ i remizę strażacką, w której pręznie działa do dziś Ochotnicza Straż Pożarna. 20 listopoada 1965 roku ukończono budowę nowej szkoły podstawowej , króra dziś nosi imię Jana Henryka Dąbrowskiego. Wieś posiada wodociąg i sieć telefoniczną. Ludność Pięczkowa wyjeżdzała na roboty do Westfalii, Holandii, Francji, Ameryki o czym świadczy też fakt, że do dziś dnia wiele mieszkańców wsi ma rodziny poza granicami kraju. "Stara" Szkoła w Pięczkowie (dziś dom nauczyciela i Przedszkole wiejskie) należy do najstarszych w gminie. W podaniach ludowych utrzymuje się że jej inicjatorem był Adam Mickiewicz, który w 1831 roku przejeżdzał przez wieś traktem wiodącym z Winnogóry. Ludność Pięczkowa z pomocą Bronisława Dąbrowskiego (syna Henryka Dąbrowskiego) wybudowała szkołę w 1836 roku.

Pierwszym nauczycielem w szkole był Wojciech Połczyński. Następnie kierowali szkołą w Pięczkowie nauczyciele, którzy wyróżnili się w czasie zaboru pruskiego swoim patriotyzmem, jak Ludwik Zbierski, Franciszek Powel, Antoni Kurpisz, Eugenia Kamińska, Bronisław Wandycz, Helena Milerówna, Aniela Trochelepsza, a od roku 1927- Ludwik Tomczak i jego żona Franciszka Tomczakowa, która wile pracy poświęciła na organizowanie życia kulturalno-oświatowego tej wsi. Właśnie jej dziełem jest utworzenie interesującego zespołu "Tośtoki".

Okupacja i wojna zostawiła wielkie spustoszenie w Pięczkowie. Wielu ludzi zgineło, wielu wywieziono,ale mimo tego prowadzono tajne nauczanie. Już 14 lutego 1945 roku szkoła rozpoczeła normalną prace.

Z historią wsi nieodłącznie jest związana figura- pomnik ku czci św. Wincentego. Ufundowana ona została w dniu 2 czerwca 1945 roku tj. w 3 rocznicę stracenia pięczkowskich obywateli przez Niemców za okazaną pomoc jeńcowi wojennemu. W centrum wsi Pięczkowo znajduje się także pomnik upamiętniający żołnieży Powstania Wielkopolskiego.

Ochotnicza Straż Pożarna w Pięczkowie została powołana 20 sierpnia 1932 roku. W Gościńcu Obywatela Stanisława Szuberta odbyło się pierwsze zebranie, którego inicjatywę dał Sołtys wsi Franciszek Ratajczak. Organizacją straży zajmował się naczelnik okręgowy Obywatel Michalak ze Środy. W szeregach OSP znajdowało się wtedy 48 druhów w tym 29 ćwiczących. Skład pierwszego Zarządu tworzyli:
-Naczelnik – Jan Mrugas
-Skarbnik – Poch Stanisław
-Sekretarz – Jan Adryan
-Naczelnik – Stanisław Ratajczak
-Gospodarz – Władysław Litke
Zarząd ten zostaje oficjalnie zatwierdzony na zebraniu zorganizowanym 27.08.1933 r. w Szkole Podstawowej w Pięczkowie. Ówczesny kierownik Szkoły Podstawowej Ludwik Tomczak potwierdza to w kronice wsi Pięczkowa. Wyżej wymieniony Zarząd sprawuje swą funkcję do chwili napaści Niemiec Hitlerowskich na Polskę. W okresie wojennym funkcje komendanta Straży sprawuje Ob. Ludwik Błaszczyk.
1946r. Zarząd OSP zmiena się , dotychczasowy Prezes Stanisław Szubert ze względu na stan zdrowia rezygnuje z funkcji Prezesa a na jego funkcję obejmuje dr. Władysław Litke. Wybrano także naczelnika OSP dh. Jana Mrugasa a jego zastępcą zostaje dh. Stanisław Mikołajczak.
18. sierpnia.1957r. został zakupiony Sztandar, który został poświęcony podczas uroczystego nabożeństwa w kościele Orzechowie i służy do dnia dzisiejszego.
1976r. powstał komitet budowy Domu Strażaka wraz z remizą.
22 lipca 1979 r. został oddany do użytku Dom Strażaka. Do jego powstania przyczynili się druhowie strażacy i mieszkańcy wsi Pięczkowo. Dużą pomoc przy budowie otrzymano z Urzędu Gminy Krzykosy, dzięki Naczelnikowi Czesławowi Kasperskiemu.
09.08.1995r. jednostka zostaje włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.
29.07.2000r. zostaje oddana do użytku po rozbydowie kuchnia, oraz dwie komory chłodnicze.
2006. przed Domem Strażaka powstaje amfiteatr, który ma służyć do organizacji imprez strażackich oraz kulturalno- oswiatowych.

Pięczkowo należy od lat 20 XX wieku do parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Orzechowie (Archidiecezja Gnieźnieńska) wcześniej należało do parafii w Dębnie (Archidiecezja Poznańska).
Przy ulicy Szkolnej znajduje się cmentarz(założony ok 1830- 1850 roku) i kaplica.
Na cmentarzu stoi dzwonnica- z lat 90 XX wieku, której dzwon codziennie bije na Anioł Pański, oraz żegna zmarłych mieszkańców.
W 1992 została zakończona budowa kaplicy cmentarnej pw. Chrystusa Miłosiernego. W roku 2009 zakończono jej gruntowną rozbudowę i remont.

Historia powstania kaplicy w Pięczkowie
14 lutego 1989 roku na zebraniu Rady Sołeckiej podjęto decyzję o wybudowaniu domu pogrzebowego.
W marcu 1990 r. przystąpiono do budowy. Budynek powstał w dużej mierze z ofiarności mieszkańców oraz ich zaangażowania w prace przy budowie. Dużej pomocy finansowej udzielił także Urząd Gminy Krzykosy.
14 października 1990 r. nastąpiło uroczyste poświęcenie Domu Pogrzebowego. Od tego momentu w budynku odprawiano tylko mszę św. pogrzebową, a kaplicę dedykowano Miłosierdziu Bożemu.
Z inicjatywy biskupa Bogdana Wojtusia zrodził się pomysł wprowadzenia tam Najświętszego Sakramentu, który od 3 maja 1993 r. zostaje w Pięczkowie.
Od tego dnia dom pogrzebowy przyjmuje nazwę kaplicy, którą zaczęto przystosowywać pod względem liturgicznym.
11 stycznia 2007 r. podjęto decyzję o rozbudowie kaplicy,
a 6 września rozpoczęto kopanie fundamentów, a tydzień później stawianie murów. Dobudowano zachrystię oraz chłodnię.
Na przełomie miesiąca maja i czerwca 2009 r. kaplica została odebrana przez nadzór budowlany oraz straż pożarną.

Decyzją ówczesnego wójta z Młodzikowa w roku 1833 rozpoczęto budowę szkoły w Pięczkowie, która była finansowana i utrzymywana przez klucz Solecko – Winnogórski. Szkoła ta istniała do chwili wybudowania w 1966 nowego budynku, a stary zamieniono na przedszkole.
W roku 1965 w ramach hasła "Tysiąc szkół na Tysiąclecie" wybudowano budynek szkoły przy ulicy Szkolnej. W budynkach tych mieści się Zespół Szkół w Pięczkowie, w którego skład wchodzi: Szkoła Podstawowa im. Jana Henryka Dąbrowskiego, Gimnazjum im. Jana Henryka Dąbrowskiego, oraz znajdujące się w innym miejscu wsi, Przedszkole i oddział tego przedszkola w Witowie.
Historia szkoły:
01.05.1965r. -kierownik Damian Piątek wmurował kamień węgielny pod budowę Szkoły Podstawowej w Pięczkowie.
20.11.1965r -szkoła została otwarta zgodnie z hasłem: "1000 szkół na tysiąclecie"
02.06.1974r. - szkole nadano imię Jana Henryka Dąbrowskiego
01.09.1999r. - Szkoła Podstawowa im. Jana Henryka Dąbrowskiego o strukturze organizacyjnej klas I-VIII przekształciła się w sześcioklasową szkołę podstawowa z klasami I-VI
01.09.2001r. - oprócz szkoły podstawowej powołuje się gimnazjum
01.09.2002r. -organ prowadzący zakłada Zespół Szkół w Pięczkowie, w skład którego wchodzą Szkoła podstawowa im Jana Henryka Dąbrowskiego w Pięczkowie i Gimnazjum w Pięczkowie
02.06.2006r. - nadanie imienia Gimnazjum im. Jana Henryka Dąbrowskiego
Dyrektorzy szkoły
 20.11.1965r. - 31.08.1976r. - Damian Piątek
01.09.1976r. - 31.08.1982r. - Stanisław Dobrowolski
od 01.09.1982r. - Renata Jarzembowska
16 listopada 2009 odbyła się uroczystość związana z otwarciem nowej ścieżki rowerowej łączącej Witowo z Pięczkowem (1400 m) oraz parkingu przy szkole.
W okolicy dzisiejszej ulicy Wrzesińskiej stał wiatrak „Kozlak” z 1755r . który po 1970r. został przeniesiony do Koszut.

Już od wielu lat sołtysem wsi jest Pani Czesława Zięta,która prowadzi również zespół folklorystyczny o nazwie "Tośtoki".Zespół ten jest znany w powiecie średzkim i nie tylko,w zespole tańczą i śpiewają osoby w różnym wieku.Od klas 1-3 podstawowej aż do emerytowanych Pań i Panów=) Warto też wspomnieć o tym,iż od Grudnia 2006roku,wójtem gminy Krzykosy jest mieszkaniec Pięczkowa Pan Andrzej Janicki. To może teraz dla odmiany ulice które należą do Pięczkowa,a zatem...
W skład Pięczkowa wchodzą ulice:
-Szkolna
-Wrzesińska
-Powstańców Wlkp
-Słoneczna
-Studzienna
-Sportowa
-Rzeczna
-Klonowa
-Krótka
-Kręta
-Dębińska
-Miłosławska
-Zielona
-Łąkowa
-Leśna
Niektóre z tych ulic przyjęły "przydomki" ulica Wrzesińska zwana jest Reimanna górką,a część ulicy Sportowej oraz ulica Klonowa,Rzeczna i Leśna zwane są Błoniem. W skład Pięczkowa wchodzą też dwie malutkie miejscowości takie jak:Wiosna i Wygranka. Mieszkańcy Pięczkowa również brali udział w Powstaniu Wielkopolskim,Wojnie Polsko-Bolszewickiej,oraz II Wojnie Światowej.
Teraz trochę o tych ulicach na których się coś znajduje...;)
Przy ulicy Słonecznej znajduje się SUW czyli-stacja uzdatniania wody.
Przy ulicy Sportowej znajduje się boisko sportowe,służące do gry w piłkę nożną.
Natomiast przy ulicy Szkolnej jak sama nazwa mówi znajduje się szkoła,przy tej ulicy znajduje się też kapliczka i cmentarz.
A na ulicy Powstańców Wlkp jak już pisałam znajdują się dwa pomniki ku czci poległym podczas II wojny światowej.
Przy ulicy Młosławskiej można spotkać stary drewniany krzyż.

Jeżeli mowa o Pięczkowie,to dlaczego nie o Felicjanie Andrzejczaku,który przecież mieszkał tu ok 18 lat:) Znakomity wokalista,wykonawca takich utworów jak: "Ekscentryczny dance", "Trzeci Akt", "Miłość na fali" czy "Zawsze ten sam". Znany też jako były wokalista Budki Suflera gdzie wykonał znakomite utwory: "Noc Komety", "Czas Ołowiu" i megahitu Budki "Jolka,Jolka pamiętasz" Felicjan urodził się 16.V.1948. To właśnie w tej niewielkiej miejscowości spędził lata dzieciństwa. W młodości siadał w małej altance i śpiewał utwory śp.Czesława Niemena.

Pięczkowo uważane jest za centrum grupy regionalnej "Tośtoki"- jednej ze 106 w Wielkopolsce, obejmującej swym zasięgiem okoliczne wsie w zakolu Warty : Czeszewo, Orzechowo, Witowo, Lubrzę, Krzykosy i Solec, których mieszkańcy zachowali elementy dawnego folkloru. Jak pisał Adam Fischer, etnograf z początku XX wieku: Taśtakami zaś zowią sąsiedzi wieśniaków znad Warty, siedzących od granicy dawnego Królestwa ku Nowemu Miastu, a to z tego powodu, że powożąc wołają na konia "taśta" . Z czasem miano "Taśtacy: przybrało formę "Tośtoki". Dawne tradycje kultywuje do dziś Zespół folklorystyczny "Tośtoki" założony w 1945 roku przez mieszkańców Pięczkowa i małżeństwo nauczycieli - Tomczaków. Kierowniczką zespołu była pani Franciszka Tomczakowa( nauczyciel w tej wsi od 1927 roku, zmarła w 1989 rok) Była ona pasjonatką wielce zasłużona dla zachowania odrębności etnograficznej tego mikroregionu. Kultywowała miejscowe tradycje i zachęcała do tego innych. Sama na co dzień chodziła ubrana w tradycyjny strój regionalny. Zespół uczestniczył w różnych przeglądach i festiwalach. w czerwcu 1975 roku otrzymał Medal im. Oskara Kolberga. Dziś zespół składa się z kapeli, zespołu śpiewającego oraz dzieci i młodzieży tańczącej.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Pogoda
Kalendarz
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

beverleyns4
06/02/2018 09:41
My new blog sites http://hotties.pictures.e
rolove.in/?post.valeria boys clothing trish stratus free porn tube lesbians orgys common diseases in africa national society for high school scholar


Amigohalo
10/03/2017 09:26
#CATAMBERJEWELRY, Cats, Natural BALTIC AMBER You are Welcome in my Baltic Amber shop #AmberWizard! http://www.amberwizard.eu
[url=https://www.etsy.com
/listing/510115267/cat-10
0-


Alisahalo
09/03/2017 08:27
#AMBERZODIAC #AmberWizard JEWELRY ASTROLOGY #BALTIC #AMBER #PERSONALIZED #Brooch #Earrings You are Welcome in my Baltic Amber exhibition #AmberWizard! http://www.amberwizard.eu
[url=htt


Alisahalo
08/03/2017 09:45
#AmberWizard JEWELRY natural #BALTIC #AMBER Round #Earrings Cats for Catlovers You are Welcome in my Baltic Amber collection #AmberWizard! http://www.amberwizard.eu
[url=https://www.etsy.c


Alisahalo
04/03/2017 00:33
#AmberWizard JEWELRY natural #BALTIC #AMBER Round #Earrings Cats for Catlovers You are Welcome in my Baltic Amber exhibition #AmberWizard! http://www.amberwizard.eu
[url=https://www.etsy.c


Alisahalo
02/03/2017 22:13
#AmberWizard JEWELRY natural #BALTIC #AMBER Round #Earrings Cats for Catlovers You are Welcome in my Baltic Amber store #AmberWizard! http://www.amberwizard.eu
[url=https://www.etsy.com

Fryta
17/02/2017 21:11
Zapraszamy na nasza nową stronę na Facebooku, pozdrawiamy

Fryta
15/02/2016 22:26
witam i pozdrawiam smiley

slavo
03/01/2016 12:33
Pamiątka z takich wizyt zachowała się w OSP . Jest to tablica powitalna w d wóch językach Polskim i Niemieckim

slavo
03/01/2016 12:31
Można by odszukać informacje na temat wielokrotnych odwiedzin Pięczkowa przez Siostrę Czesławę i pastora Rohra w latach 70,80. wraz z nimi do Pięczkowa przybywały liczne grupy ludzi

Fryta
07/09/2015 10:35
Pozdrawiamy również smiley

Pedros
28/08/2015 21:13
hej,nie zła stronka.dzieki wszystkim za kawke i ciasto,naprawde mili ludzie.PS zakładamy u Was świtłowody w domu.Tylko te psy niraz gonią smiley))))

Fryta
16/04/2015 00:25
Witam wszystkich odwiedzających stronę smiley

slavo
01/01/2015 23:15
Zapraszamy na Strażacki Bal-Będzie fajna impreza z niespodziankami i konkursami- jednym zdaniem naprawdę warto!

Fryta
19/09/2014 17:31
Witam i pozdrawiam wszystkich odwiedzających stronę smiley

Archiwum
Powered by PHP-Fusion copyright © 2003-2006 by Nick Jones.
Released as free software under the terms of the GNU/GPL license.


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl